Grudziądz
Technikum
Technikum nr 3 - Technik programista
Nazwa oddziału

 Technik programista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis

Programista, to jeden z niewielu zawodów, które są wyjątkowo cenione na rynku pracy. Programista zna różne języki programowania wysokiego poziomu, umożliwiające tworzenie różnorakich aplikacji. Osoba wykonująca ten zawód charakteryzuje się kreatywnością, wyróżnia się wytrwałością, cierpliwością i determinacją oraz jest otwarta na ciągłe doskonalenie się. Technik programista, to zawód dla którego, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy.
    
Absolwent potrafi projektować i tworzyć strony internetowe, projektować i administrować bazami danych, programować aplikacje internetowe. Zna obiektowe języki programowania, tworzy aplikacje desktopowe, mobilne i webowe, oraz testuje i dokumentuje tworzone przez siebie aplikacje. Zatrudnienie znaleźć może w różnych firmach i korporacjach zajmujących się tworzeniem aplikacji, ale też, jako jeden z niewielu zawodów może wykonywać swoją pracę zdalnie - dzięki czemu - może pracować dla firm i instytucji usytuowanych w odległych częściach kraju czy (nawet) świata.