Grudziądz
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - I a (tzw.klasa ogólna)
Nazwa oddziału

 I a (tzw.klasa ogólna)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Biologia ,  Chemia
 • Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Matematyka

 Język angielski

 Język niemiecki

 Biologia

 Geografia

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

 Chemia

Opis

Klasa ogólna jest doskonałą ofertą dla młodzieży niezdecydowanej, co do wyboru konkretnego profilu.W klasie o profilu ogólnym proponujemy zakres przedmiotów rozszerzonych, który pozwala absolwentowi na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów. Klasa ta umożliwia przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie lub biologii, chemii, fizyki oraz matematyki lub geografii, z wybranego języka obcego (angielskiego lub niemieckiego). Ponadto, jako przedmioty uzupełniające, nauczane będą: j. polski dla ciebie, matematyka dla ciebie.

Profil ten przygotowuje do podjęcia studiów zarówno na kierunkach ścisłych, jak i humanistycznych np. prawo i administracja, nauki społeczne, ochrona środowiska, geografia, stosunki międzynarodowe, turystyka, rekreacja, lingwistyka stosowana, europeistyka, psychologia, pedagogika.

Ucząc się w tej klasie możesz:

 • uzyskać wysokie wyniki na egzaminie maturalnym
 • uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich
 • brać udział w olimpiadach i konkursach tematycznych
 • wyjechać na wymianę młodzieży ze szkołą partnerską AFS w Gütersloh
 • brać udział w różnych projektach, np.: w Szkolnej Drużynie Ratownictwa Przedmedycznego, w Szkolnym Zespole Muzycznym TENDO, w Związku Strzeleckim „Strzelec”
 • doskonalić wiedzę z chemii z elementami chemii sądowej
 • uczestniczyć w wycieczkach krajoznawczych, rajdach, poligonach, zajęciach samoobrony, strzeleckich, musztrach
 • rozwijać zainteresowania teatralne i dziennikarskie
 • rozwijać swoje pasje w kołach zainteresowań

W klasie nauczany będzie j. angielski i j. niemiecki na zasadzie kontynuacji lub od podstaw w zależności od nauczanego języka w szkole podstawowej.