Grudziądz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości - IB - wielozawodowa
Nazwa oddziału

 IB - wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Muzyka ,  Plastyka ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka ,  Technika ,  Wychowanie fizyczne

Opis

Branżowa Szkoła I Stopnia kształci w zawodach:

 • blacharz samochodowy
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • elektromechanik
 • elektryk
 • fryzjer
 • cieśla
 • stolarz
 • ślusarz
 • tapicer
 • kamieniarz
 • murarz-tynkarz
 • lakiernik samochodowy
 • sprzedawca
 • kucharz
 • krawiec
 • cukiernik
 • piekarz
 • przetwórca mięsa
 • fotograf
 • elektronik
 • kelner