Grudziądz
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - 1a,b,d ang.-niem.
Nazwa oddziału

 1a,b,d ang.-niem.

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka
  • Język obcy nowożytny ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Fizyka

 Geografia

 Historia

 Język polski

 Matematyka

 Historia sztuki

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Język angielski (kontynuacja) realizowany w zakresie rozszerzonym (5h/tyg.) w całym cyklu nauczania, język niemiecki (podstawowy lub kontynuacja) realizowany w wymiarze 2h/tyg.

W klasie pierwszej uczeń wybiera dowolny układ zajęć edukacyjnych realizowanych na poziomie rozszerzonym spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, historii sztuki, języka polskiego, matematyki i wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia te uczeń realizuje w grupach międzyoddziałowych od drugiego semestru klasy pierwszej w wymiarze 2h/tyg. W całym cyklu kształcenia liczba godzin przedmiotu realizowanego na poziomie rozszerzonym wynosi 8.