Grudziądz
Technikum
Technikum nr 5 - 1 TPM Technik przetwórstwa mleczarskiego
Nazwa oddziału

 1 TPM Technik przetwórstwa mleczarskiego

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny ,  Muzyka ,  Plastyka ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka ,  Technika ,  Wychowanie fizyczne ,  Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Wiedza o społeczeństwie

 Historia

 Matematyka

 Geografia

 Biologia

 Język angielski

Opis

To nadzór nad powierzonym odcinkiem produkcji artykułów mleczarskich, rozliczenia produkcji, opracowywanie nowych wyrobów i technologii. Kwalifikacje: SPC.02 Produkcja wyrobów  z wykorzystaniem maszyn i urządzeń, SPC.06 Organizacja   i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich. Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym uczeń wybiera jeden.