Grudziądz
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące - 1a
Nazwa oddziału

 1a

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny ,  Muzyka ,  Plastyka ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka ,  Technika ,  Wychowanie fizyczne ,  Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny ,  Muzyka ,  Plastyka ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka ,  Technika ,  Wychowanie fizyczne ,  Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język angielski

 Geografia

Opis

Jest to klasa o profilu sportowym ze zwiększoną liczbą godzin przeznaczonych na realizację specjalistycznego szkolenia sportowego z dyscyplin takich jak wioślarstwo czy kolarstwo, które realizowane jest we współpracy z klubami sportowymi. Testy sprawnościowe dla kandydatów przeprowadzają kluby sportowe.

Pozostałe przedmioty realizowane są wg. programu kształcenia ogólnego dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego.