Grudziądz
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące - 1a_ang-hisz
Nazwa oddziału

 1a_ang-hisz

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Muzyka ,  Plastyka ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka
 • Język obcy nowożytny ,  Muzyka ,  Plastyka ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Grupa ta zostanie przydzielona do klasy 1a.

W klasie tej uczeń będzie realizował od pierwszego semestru w zakresie rozszerzonym jedynie język angielski.

Drugim nauczanym językiem, w zakresie podstawowym, będzie język hiszpański.

Wyboru pozostałych dwóch przedmiotów rozszerzonych każdy uczeń dokona dopiero pod koniec pierwszego semestru spośród:

 • biologia,
 • chemia
 • geografia
 • fizyka
 • historia
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie
Wybrane przedmioty będą realizowane od drugiego semestru.

W czasie procesu rekrutacji każdy uczeń będzie mógł dokonać wyboru jednego spośród przedmiotów: filozofia, muzyka, plastyka, który będzie realizowany przez pierwszy semestr klasy pierwszej.