Grudziądz
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - I C - Biologia
Nazwa oddziału

 I C - Biologia

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język angielski

Opis

Ósmoklasisto, w klasie I C już od początku nauki w I LO będą realizowane dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym: biologia i język angielski. 

Uwaga: Jeżeli jesteś zainteresowany nauką biologii w zakresie rozszerzonym, sugerujemy byś również wskazał w rekrutacji klasę  I A - Biologia.

Jeśli zależy Ci na nauce w I LO, we wniosku (w elektronicznym systemie naboru) wybierz oprócz klasy I C jeszcze inne oddziały w naszej szkole, w kolejności według Twoich zainteresowań przedmiotami rozszerzonymi. Pamiętaj, że w klasie pierwszej wybierzesz dowolny trzeci przedmiot „rozszerzony”. Może to być: język polski, matematyka, geografia, historia, WOS, fizyka, chemia, informatyka, historia sztuki lub drugi język obcy. Naukę tego przedmiotu rozpoczniesz w klasie drugiej w systemie międzyoddziałowym. 

Jeśli tylko chcesz, możesz od drugiej klasy rozszerzać dwa języki obce nowożytne.

W procesie rekrutacji wybierzesz też drugi język obcy z bogatej oferty Chrobrego. Czekają na Ciebie międzyoddziałowe grupy języka: niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego, w których nauka będzie odbywać się na poziomie podstawowym.

Zostaniesz przydzielony/a do grupy językowej na podstawie liczby punktów uzyskanych w systemie rekrutacji i kolejności, którą wskażesz w deklaracji wyboru drugiego języka obcego. Druk deklaracji znajdziesz na: www.lo1.pl „kandydaci”.