Grudziądz
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące - 1d_ang-niem
Nazwa oddziału

 1d_ang-niem

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Muzyka ,  Plastyka ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka ,  Wychowanie fizyczne
  • Język obcy nowożytny ,  Muzyka ,  Plastyka ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka ,  Wychowanie fizyczne

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Biologia

 Geografia

Dodatkowe wymagania

 Próby sprawności fizycznej

Opis

Z grup 1d_ang-niem  i 1d_niem-ang zostanie utworzona klasa D -  sportowa ze specjalnością - piłka siatkowa dziewcząt i chłopców.

Uczniowie tej klasy, oprócz obowiązkowych 3 godzin wychowania fizycznego,  uczęszczać będą na treningi prowadzone przez specjalistów w zakresie piłki siatkowej.  Zajęcia te prowadzone będą we współpracy z Towarzystwem Sportowym KOSET w wymiarze 7 godzin tygodniowo.

W klasie tej uczeń będzie realizował od pierwszego semestru w zakresie rozszerzonym:

  • język obcy  (język angielski albo język niemiecki)
  • biologię
  • geografię

Drugim nauczanym językiem, w zakresie podstawowym, będzie język niemiecki albo angielski.

W czasie procesu rekrutacji każdy uczeń będzie mógł dokonać wyboru jednego spośród przedmiotów: filozofia, muzyka, plastyka, który będzie realizowany przez pierwszy semestr klasy pierwszej.