Grudziądz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 - 1bbr - Elektromechanik pojazdów samochodowych, Elektryk, Ślusarz
Nazwa oddziału

 1bbr - Elektromechanik pojazdów samochodowych, Elektryk, Ślusarz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia ,  Informatyka ,  Technika ,  Wychowanie fizyczne

Opis

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

 • interpretowania podstawowych zjawisk i praw z zakresu elektrotechniki i elektroniki;
 • rozpoznawania elementów, podzespołów i urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • dobierania narzędzi i przyrządów oraz wykonywania prac z zakresu obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych;
 • montowania elementów, podzespołów i urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w pojazdach samochodowych;
 • wykonywania połączeń elektrycznych z wykorzystaniem różnych technik;
 • kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie kategorii B;
 • posługiwania się przyrządami pomiarowymi i urządzeniami diagnostycznymi;
 • naprawiania instalacji i urządzeń elektrycznych w pojazdach samochodowych;
 • stosowania przepisów prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;
 • korzystania z różnych źródeł informacji oraz planowania prowadzenia działalności gospodarczej.
W trakcie nauki uczniowie mają możliwość zdobycia uprawnień do prowadzenia pojazdów (prawo jazdy).


Elektryk


Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznej,
 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.


Ślusarz

Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

 • posługiwania się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną oraz normami technicznymi,
 • czytania, interpretowania rysunków wykonawczych i złożeniowych,
 • wykonywania szkiców prostych części maszyn i mechanizmów,
 • wykonywania operacji obróbki ślusarskiej: mechanicznej i ręcznej,
 • wykonywania prostych operacji obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej, spawania i lutowania,
 • wykonywania operacji montażowych i demontażowych maszyn, urządzeń, instalacji oraz mechanizmów,
 • konserwowania, regulowania i naprawiania sprzętu powszechnego użytku,
 • wykorzystywania techniki komputerowej w praktyce warsztatowej,
 • właściwego prezentowania swoich kwalifikacji podczas poszukiwania pracy,
 • wyszukiwania i przetwarzania informacji oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
W trakcie nauki uczniowie mają możliwość zdobycia uprawnień do prowadzenia pojazdów (prawo jazdy) oraz uprawnień do spawania elektrycznego.