Grudziądz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 - 1abr - Mechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 1abr - Mechanik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia ,  Informatyka ,  Technika ,  Wychowanie fizyczne

Opis

Mechanik pojazdów samochodowych


Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

 • budowy pojazdów samochodowych i przeznaczenia maszyn i urządzeń wyposażenia elektrycznego samochodów,
 • wykonywania podstawowych operacji obróbki ręcznej i mechanicznej,
 • wykonywania operacji montażu i demontażu zespołów i pojazdów,
 • stosowania w montażu pojazdów samochodowych podstawowych metod łączenia materiałów i elementów,
 • posługiwania się narzędziami i oprzyrządowaniem (uniwersalnym i specjalistycznym) do montażu i naprawy samochodów,
 • rozpoznawania podstawowych materiałów eksploatacyjnych i charakteryzować ich własności,
 • obsługiwania typowych urządzeń diagnostycznych i obsługowo - naprawczych,
 • wykorzystywania techniki komputerowej w praktyce warsztatowej,
 • kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie kategorii B,
 • prezentowania swoich kwalifikacji podczas poszukiwania pracy.
W trakcie nauki uczniowie mają możliwość zdobycia uprawnień do prowadzenia pojazdów (prawo jazdy).