Grudziądz
Technikum
Technikum nr 4 - 1b - Technik mechanik
Nazwa oddziału

 1b - Technik mechanik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia ,  Informatyka ,  Technika ,  Wychowanie fizyczne

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Technik mechanik


Jest to zawód kształcący fachowców z dziedzin mechanicznych. Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

  • korzystania z komputerowego oprogramowania użytkowego wspomagającego projektowanie, produkcję, eksploatację i zarządzanie,
  • posługiwania się dokumentacją konstrukcyjną, technologiczną i eksploatacyjną,
  • użytkowania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie,
  • stosowania w wytwarzaniu i naprawianiu maszyn podstawowych metod obróbki i łączenia materiałów,
  • projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych,
  • właściwego prezentowania swoich kwalifikacji podczas poszukiwania pracy,
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.