Grudziądz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 - 1 Om. Mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej
Nazwa oddziału

 1 Om. Mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Technika

Opis

Mechanik - operator  maszyn  do  produkcji  drzewnej zajmuje się montowaniem maszyn i urządzeń, kontrolowaniem i nadzorowaniem tych prac. Obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w procesie produkcji materiałów drzewnych. Prowadzi bieżącą kontrolę jakości surowców i produktów oraz przeglądy i konserwację maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej.

 

Mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej może być zatrudniony w:

- Mr Garden,

- przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego, takich jak: tartaki, fabryki mebli, fabryki stolarki budowlanej czy płyt drewnopochodnych,

- zakładach stolarskich,

- zakładach zajmujących się renowacją mebli,

- samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej.

Więcej informacji na stronie szkoły https://www.zsrgrudziadz.pl

Informacje o kierunku kształcenia https://www.zsrgrudziadz.pl/images/nabor_zsr/mech-op5.jpg

Ciekawe fotografie szkolne https://www.zsrgrudziadz.pl/index.php/2014-06-20-21-09-56

Warunki i tryb naboru do ZSR: https://www.zsrgrudziadz.pl/index.php/kandydaci-do-zsr/nabor-terminy-przepisy/szkola-podstawowa