Grudziądz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 - 1 Og. Ogrodnik
Nazwa oddziału

 1 Og. Ogrodnik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Technika

Opis

Ogrodnik prowadzi prace związane z uprawą ogrodniczą, hodowlą

i produkcją roślin ogrodniczych. Dobiera gatunki i odmiany roślin,

produkuje materiał szkółkarski (sadzonki, rośliny, nasiona). Przygotowuje podłoża do produkcji ogrodniczej. Opracowuje programy ogrodnicze i nawożenia. Prowadzi prace pielęgnacyjne i renowacyjne terenów zielonych. Obsługuje maszyny i sprzęt ogrodniczy.

 

Ogrodnik może pracować w:

- ogrodniczych przedsiębiorstwach 

  produkcyjno-usługowych zajmujących

  się: sadownictwem, produkcją warzyw, 

  roślin ozdobnych itp.,

- firmach zajmujących się sprzedażą

  produktów ogrodniczych,

- firmach zajmujących się projektowaniem 

  i pielęgnacją terenów zieleni,

- kwiaciarniach i firmach wykonujących

  dekoracje roślinne.


Więcej informacji na stronie szkoły https://www.zsrgrudziadz.pl

Informacje o kierunku kształcenia https://www.zsrgrudziadz.pl/images/nabor_zsr/ogrodnik.jpg

Ciekawe fotografie szkolne https://www.zsrgrudziadz.pl/index.php/2014-06-20-21-09-56

Warunki i tryb naboru do ZSR: https://www.zsrgrudziadz.pl/index.php/kandydaci-do-zsr/nabor-terminy-przepisy/szkola-podstawowa