Grudziądz
Technikum
Technikum Nr 6 - 1 TW. Technik weterynarii, klasa patronacka GOODVALLEY
Nazwa oddziału

 1 TW. Technik weterynarii, klasa patronacka GOODVALLEY

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Technika

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

Technik weterynarii wykonuje czynności pomocnicze w zakresie usług weterynaryjnych i realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej. Prowadzi chów, hodowlę i inseminację zwierząt.

 

Absolwent może podjąć pracę w:

- klinikach, gabinetach weterynaryjnych,

- inspektoratach weterynaryjnych,

- stacjach hodowli i unasienniania zwierząt,

- zakładach przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

- jednostkach organizacyjnych utrzymujących zwierzęta;

- zakładach wytwarzania pasz dla zwierząt.

Więcej informacji na stronie szkoły https://www.zsrgrudziadz.pl

Informacje o kierunku kształcenia https://www.zsrgrudziadz.pl/images/nabor_zsr/tw5.jpg

Ciekawe fotografie szkolne https://www.zsrgrudziadz.pl/index.php/2014-06-20-21-09-56

Warunki i tryb naboru do ZSR: https://www.zsrgrudziadz.pl/index.php/kandydaci-do-zsr/nabor-terminy-przepisy/szkola-podstawowa