Grudziądz
Technikum
Technikum Nr 6 - 1 TMRiA. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, klasa patronacka GOODVALLEY
Nazwa oddziału

 1 TMRiA. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, klasa patronacka GOODVALLEY

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Technika

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

Opis

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki naprawia, serwisuje oraz organizuje pracę maszyn rolniczych. Obsługuje nowoczesne urządzenia, systemy elektroniczne oraz nawigację satelitarną stosowaną w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

 

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może pracować:

- w firmach świadczących usługi na rzecz rolnictwa - typu produkcja maszyn rolniczych,

- w firmach transportowych,

- w zakładach naprawczych pojazdów rolniczych,

- we własnych gospodarstwach rolnych.

 

W ramach programu nauki uczniowie realizują naukę jazdy samochodem, naukę jazdy ciągnikiem, zdobywają uprawnienia – prawo jazdy kategorii B, T.

Więcej informacji na stronie szkoły https://www.zsrgrudziadz.pl

Informacje o kierunku kształcenia https://www.zsrgrudziadz.pl/images/nabor_zsr/tmria5.jpg

Ciekawe fotografie szkolne https://www.zsrgrudziadz.pl/index.php/2014-06-20-21-09-56

Warunki i tryb naboru do ZSR: https://www.zsrgrudziadz.pl/index.php/kandydaci-do-zsr/nabor-terminy-przepisy/szkola-podstawowa