Grudziądz
Technikum
Technikum Nr 6 - 1 TR. Technik rolnik
Nazwa oddziału

 1 TR. Technik rolnik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Technika

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

Technik rolnik organizuje i wykonuje prace w gospodarstwie rolnym związane: z uprawą roślin, nasiennictwem, chowem, pielęgnacją i żywieniem zwierząt gospodarskich. Prowadzi i obsługuje: pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie. Organizuje sprzedaż swoich produktów.  Prowadzi gospodarstwo rolne w oparciu o rachunek ekonomiczny.

 

Średnie wykształcenie rolnicze jest jednym z warunków niezbędnych do prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego oraz do korzystania z funduszy unijnych.


Więcej informacji na stronie szkoły https://www.zsrgrudziadz.pl

Informacje o kierunku kształcenia https://www.zsrgrudziadz.pl/images/nabor_zsr/ta5.jpg

Ciekawe fotografie szkolne https://www.zsrgrudziadz.pl/index.php/2014-06-20-21-09-56

Warunki i tryb naboru do ZSR: https://www.zsrgrudziadz.pl/index.php/kandydaci-do-zsr/nabor-terminy-przepisy/szkola-podstawowa