Grudziądz
Technikum
Technikum Nr 6 - 1 TRE. Technik reklamy
Nazwa oddziału

 1 TRE. Technik reklamy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Technika

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Technik reklamy organizuje proces sprzedaży produktów i usług reklamowych, organizuje kampanię reklamową oraz przygotowuje i wykonuje projekty reklam.

 

Technik reklamy może być zatrudniony w:

- agencjach reklamowych,

- działach marketingu przedsiębiorstw,

- biurach ogłoszeń,

- studiach graficznych,

- działach promocji środków masowego przekazu,

- agencjach zajmujących się kontaktami z prasą i kształtowaniem opinii publicznej.

 

Technik reklamy to bardzo ciekawy i posiadający przyszłość zawód!


Więcej informacji na stronie szkoły https://www.zsrgrudziadz.pl

Informacje o kierunku kształcenia https://www.zsrgrudziadz.pl/images/nabor_zsr/tor5.jpg

Ciekawe fotografie szkolne https://www.zsrgrudziadz.pl/index.php/2014-06-20-21-09-56

Warunki i tryb naboru do ZSR: https://www.zsrgrudziadz.pl/index.php/kandydaci-do-zsr/nabor-terminy-przepisy/szkola-podstawowa