Grudziądz
Technikum
Technikum Nr 6 - 1 TA. Technik agrobiznesu
Nazwa oddziału

 1 TA. Technik agrobiznesu

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Technika
  • Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

Technik agrobiznesu realizuje czynności związane z produkcją rolną, organizowaniem dystrybucji i sprzedaży produktów rolnych. Ich promocją i reklamą, oceną jakości i opłacalnością, a także doborem właściwego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych.

 

Technik agrobiznesu może być zatrudniony w:

 

- przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego,

- firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych,

- obsłudze ruchu turystycznego, marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych,

- usługach technicznych, finansowych i bankowych rynku rolnego,

- urzędach administracji samorządowej,

- we własnym przedsiębiorstwie agroturystycznym lub rolnym.


Więcej informacji na stronie szkoły https://www.zsrgrudziadz.pl

Informacje o kierunku kształcenia https://www.zsrgrudziadz.pl/images/nabor_zsr/ta5.jpg

Ciekawe fotografie szkolne https://www.zsrgrudziadz.pl/index.php/2014-06-20-21-09-56

Warunki i tryb naboru do ZSR: https://www.zsrgrudziadz.pl/index.php/kandydaci-do-zsr/nabor-terminy-przepisy/szkola-podstawowa