Grudziądz
Technikum
Technikum Nr 6 - 1 TTD. Technik technologii drewna, klasa patronacka MrGarden
Nazwa oddziału

 1 TTD. Technik technologii drewna, klasa patronacka MrGarden

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Technika

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

Opis

Technik technologii drewna potrafi organizować i prowadzić procesy przetwarzania drewna i materiałów drewnopodobnych, wykonuje wyroby z drewna, zajmuje się naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich, programuje i obsługuje urządzenia stosowane w przetwarzaniu drewna, prowadzi nadzór nad procesami produkcyjnymi.

 

Technik technologii drewna może być zatrudniony w:

 

- Mr Garden,

- przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego, takich jak: tartaki, fabryki mebli, fabryki stolarki budowlanej czy płyt drewnopochodnych,

- instytutach badawczych,

- laboratoriach chemicznych,

- biurach projektowych,

- zakładach stolarskich,

- ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna,

- zakładach zajmujących się renowacją mebli,

- samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej.


Więcej informacji na stronie szkoły https://www.zsrgrudziadz.pl

Informacje o kierunku kształcenia https://www.zsrgrudziadz.pl/images/nabor_zsr/ttd5.jpg

Ciekawe fotografie szkolne https://www.zsrgrudziadz.pl/index.php/2014-06-20-21-09-56

Warunki i tryb naboru do ZSR: https://www.zsrgrudziadz.pl/index.php/kandydaci-do-zsr/nabor-terminy-przepisy/szkola-podstawowa