Grudziądz
Liceum ogólnokształcące
Liceum Sztuk Plastycznych - ILSP
Nazwa oddziału

 ILSP

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Plastyka

Przedmioty rozszerzone

 Historia sztuki

 Język polski

 Język angielski

Opis

 1. Historia sztuki jest przedmiotem rozszerzonym obowiązkowym i dobieramy jeden przedmiot rozszerzony z pozostałych.

EGZAMIN WSTĘPNY  do Liceum Sztuk Plastycznych składa się z egzaminu praktycznego z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej, *

 * na egzamin kandydat przynosi: ołówki różnej twardości, gumkę,  pędzle do malowania, kubek, paletę, farby plakatowe lub akrylowe, narzędzia ułatwiające rzeźbienie (nożyk, ostro zaostrzone patyczki). Papier i glinę zapewnia szkoła.

Uczeń podczas egzaminu wstępnego może uzyskać maksymalnie 75 pkt.

 • egzamin praktyczny z rysunku                                                 – 25 pkt.
 • egzamin praktyczny z malarstwa                                              – 25 pkt.
 • egzamin praktyczny z kompozycji przestrzennej                       – 25 pkt.

 

EGZAMIN   WSTĘPNY odbędzie się 22.06.2020r. o godz. 8.30 w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych im. M. Kopernika w Grudziądzu ul. Czarnieckiego 9.

http://zsbip.nazwa.pl/

http://zsbip.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=46

http://bip.grudziadz.pl/strony/21282.dhtml

 O PRZYJĘCIU DO SZKOŁY DECYDUJE EGZAMIN WSTĘPNYDOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ SZKOŁĘ

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły ( wydruk z naboru elektronicznego),
 2. kwestionariusz osobowy ( do pobrania )
 3. karta wywiadu środowiskowego pielęgniarki szkolnej ( do pobrania ),
 4. zaświadczenie z wymaganych badań lekarskich ( lekarz pierwszego kontaktu ),
 5. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 6. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 7. dokumenty potwierdzające osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne oraz pracę w wolontariacie,
 8. 2 zdjęcia,
 9. dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów zgodnych z ustawą dotyczące wielodzietności, niepełnosprawności, samotnego wychowywania, objęcia pieczą zastępczą (w przypadku większej liczby kandydatów),
 10. orzeczenie lub opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ( opcjonalnie )