Grudziądz
Technikum
Technikum TEB Edukacja - TECHNIK SPEDYTOR
Nazwa oddziału

 TECHNIK SPEDYTOR

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Geografia ,  Informatyka ,  Technika

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

Spedytor zajmujesię koordynacją i organizacją transportu lądowego, powietrznego i morskiego; zarządza też elektronicznymi sposobami przesyłania towarów. Tworząc harmonogramy procesów transportu i zarządzając obiegiem informacji, będziesz pilnowac , by konkretne towary znalazły się w odpowiednim miejscu i we właściwym czasie.

Żyjemy w czasach zglobalizowanego handlu, coraz wydajniejszych procesów produkcji i łatwości robienia zakupów. Kupujemy coraz więcej. Wraz z rosnącą konsumpcją, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów organizacji transportu towarów. Dlatego technik spedytor to zawód ciągle atrakcyjny i poszukiwany.

Nauczysz się:

 • planować, organizować i dokumentować procesy transportowe
 • przygotowywać ładunki do transportu
 • przygotowywać i monitorować techniczne środki realizacji procesów transportowych
 • prowadzić dokumentację spedycyjno - transportową 
 • prowadzić korespondencję i negocjacje z klientami i kontrahentami
 • kalkulować  ceny usług spedycyjno - transportowych

Jako absolwent kierunku Technik  spedytor będziesz mógł  iść na studia czy do szkoły policealnej lub podjąć pracę w miejscach takich jak:

 • firmy spedycyjne
 • firmy transportowe
 • firmy handlowe
 • agencje obsługi portów morskich i lotniczych
 • przedsiębiorstwa transportu kolejowego

Egzaminy i praktyki w technikum

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Przeprowadzany jest dla  kwalifikacji:

SPL.05. ORGANIZACJA TRANSPORTU ORAZ OBSŁUGA KLIENTÓW I   KONTRAHENTÓW odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy V

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godz.)

w klasie II - 140 godz. - 4 tygodnie w 1 półroczu

w klasie IV - 140 godz. - 4 tygodnie w 1 półroczu

WPISOWE  0 złotych

CZESNE 0 złotych miesięcznie  NAUKA BEZPŁATNA