Grudziądz
Technikum
Technikum nr 3 - Technik analityk
Nazwa oddziału

 Technik analityk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Chemia

 Biologia

Opis