Grudziądz
Technikum
Technikum nr 3 - Technik programista
Nazwa oddziału

 Technik programista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis