Gostyń
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi