Gostyń
Technikum
Technikum Im. Ziemi Krobskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi
Zespół szkół
Adres
Ogród Ludowy 2, 63-840 Krobia
Telefon
655711221
Fax
655738626
E-mail
Strona www
Dyrektor
Krzysztof Perdon
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Biała Szkoła1
  • Biała Szkoła2
  • Biała Szkoła3
  • Zielona szkoła - W drodze nad Morskie Oko
  • Zielona szkoła - Kraków 1
  • Zielona szkoła - Nad Morskim Okiem
  • Zielona szkoła - Spływ Dunajcem
  • Uczniowie Technikum
  • Uczniowie Technikum 1
  • Uczniowie Technikum 2
Opis
ZSOiZ w Krobi

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi jest szkołą dla młodzieży i  dla dorosłych. Powstał w roku 1997 r. i tworzy swoją tradycję, ale też jest stale unowocześniany. Ma doskonale wyposażone sale lekcyjne z monitorami multimedialnymi, dwie klasopracownie informatyczne, laboratorium chemiczne, dwie pracownie gastronomiczne, nowoczesną pełnowymiarową halę widowiskowo-sportową oraz aulę ze sceną.

ZSOiZ w Krobi współpracuje ze szkołą partnerską w Bad Wörishofen, z uczelniami wyższymi oraz z Jednostkami Wojskowymi w Śremie i Wojskową Komendą Uzupełnień w Lesznie.

To szkoła przyjaźnie wymagająca i bezpieczna. Pracują w niej życzliwi i doświadczeni nauczyciele, którzy stosują atrakcyjne metody i formy nauczania.

Uczniowie biorą udział w wielu konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, uczestniczą w różnych projektach edukacyjnych, mogą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania. Wyjeżdżają na zielone i białe szkoły oraz wycieczki. Uczestniczą w akcjach charytatywnych i wolontariacie. Z powodzeniem zdają egzaminy maturalne i potwierdzające kwalifikacje zawodowe, są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych i do wykonywania wybranego zawodu.
Oferta
Historia
Kontakty zagraniczne
Współpraca ze  szkołą partnerską w Bad Wörishofen.
Drzwi otwarte

16.04.2023

W godzinach od 10.00 do 16.00

Koła zainteresowań
Dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów.
Zakres wiekowy
Młodzież po Szkole Podstawowej
Współpraca z pracodawcami
Współpraca z lokalnymi pracodawcami w zakresie organizacji praktyk zawodowych.
Zajęcia pozalekcyjne
Dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów.
Osiągnięcia

Uczniowie  Technikum w Krobi biorą udział w konkursach i olimpiadach. W 2020 r. Jarosław Waliński i Eryk Wojtkowiak zajęli III miejsce w Regionalnej Olimpiadzie Budowlanej „Buduj z pasją” w Poznaniu. Według Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników organizowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy Technikum w Krobi w 2020 roku zdobyło srebrną, w 2021 również srebrną, w 2022 brązową , a w 2023 srebrną tarczę (znak jakości). Uczniowie Technikum w Krobi z powodzeniem zdają egzaminy maturalne i egzaminy zawodowe, są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych i do wykonywania wybranego zawodu.