Gogolin
Gogolin
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Uchwała Nr VII_66_2019 w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
Zarządzenia Burmistrza w sprawie terminów rekrutacji 2022
Załącznik Nr 1 Oświadczenie o pełnym wymiarze czasu pracy
Załącznik Nr 2 Oświadczenie o niepełnym wymiarze czasu pracy
Załącznik Nr 3 Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa
Załącznik Nr 4 Oświadczenie o opiece kuratora
Załącznik Nr 5 Oświadczenie o dochodach