Gogolin
Gogolin
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
UCHWAŁA NR XXXI/269/2017 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin
Zarządzenie Nr Or.I.0050.13.2019 Burmistrza Gogolina z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Or.I..0050.13.2019 Burmistrza Gogolina z dnia 16 stycznia 2019 r. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin
Instrukcja dla rodziców - wypełnianie wniosku
Oświadczenie - o pełnym wymiarze czasu pracy
Oświadczenie - o niepełnym wymiarze czasu pracy
Oświadczenie - o uczęszczaniu rodzeństwa
Oświadczenie - o obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
Oświadczenie - o opiece kuratora
Oświadczenie - o wielodzietności
Oświadczenie - o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie - o pieczy zastępczej