Gogolin
Gogolin
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Instrukcja - elektroniczne składanie wniosku i załączników Wniosek i załączniki można przesłać elektronicznie do przedszkola pierwszego wyboru
Instrukcja - elektroniczne potwierdzanie woli przyjęcia Potwierdzenie woli uczęszczania do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane, można przeprowadzić on-line.
Uchwała Nr NR VII/66/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 marca 2019 r.
Zarządzenie Burmistrza Gogolina z dnia 15 stycznia 2020 r.
Załącznik nr 1 do zarządzenia - terminy
Oświadczenie o pełnym wymiarze czasu pracy
Oświadczenie o niepełnym wymiarze czasu pracy
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa
Oświadczenie o opiece kuratora
Oświadczenie o dochodach