Giżycko
Technikum
Technikum Nr 1 - I c - technik robót wykończeniowych w budownictwie
Nazwa oddziału

 I c - technik robót wykończeniowych w budownictwie

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

Zawody

 Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Opis

Opis zawodu:  https://linkd.pl/2zfm7

qr

Media społecznościowe:

Facebook:

https://linkd.pl/2zfmk

qr

Instagram:

https://www.instagram.com/zsksia/