Giżycko
Technikum
Technikum Nr 1 - I b - technik architektury krajobrazu
Nazwa oddziału

 I b - technik architektury krajobrazu

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

biologia

Zawody

 Technik architektury krajobrazu

Opis

Opis zawodu:  https://linkd.pl/2zfm7

qr

Media społecznościowe:

Facebook:

https://linkd.pl/2zfmk

qr

Instagram:

https://www.instagram.com/zsksia/