Giżycko
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku - 1 e
Nazwa oddziału

 1 e

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

biologia

język angielski

Dodatkowe wymagania

 próba sprawności fizycznej

Opis

piłka siatkowa dziewcząt / piłka nożna chłopców