Giżycko
Technikum
Technikum Nr 2 - Ig - technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Nazwa oddziału

 Ig - technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

informatyka

Zawody

 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Opis

PGF.04. Przygotowanie oraz wykonanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków