Giżycko
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku - 1F profil ogólny
Nazwa oddziału

 1F profil ogólny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język polski

matematyka

język angielski

Opis

wiodąca MATEMATYKA + JĘZYK POLSKI + JĘZYK ANGIELSKI

Profil ogólny adresowany jest do kandydatów, którzy nie są jeszcze zdecydowani, jaką drogę  dalszego kształcenia wybrać.

PONADTO W PLANIE NAUCZANIA PROPONUJEMY DODATKOWE ZAJĘCIA:

w klasie I Język angielski w praktyce

w klasie II Gry matematyczne

w klasie III Coaching/trening uważności 


Przedmioty punktowane:
1. język polski
2. matematyka
3. język obcy nowożytny
4. drugi język obcy nowożytny