Giżycko
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku - 1E profil biznesowy
Nazwa oddziału

 1E profil biznesowy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia

matematyka

język angielski

Opis

wiodąca MATEMATYKA + GEOGRAFIA + JĘZYK ANGIELSKI

(poziom rozszerzenia języka angielskiego będzie zróżnicowany na bardziej lub mniej zaawansowany)  

Wybierając ten profil będziesz korzystał z materiałów naukowych i dydaktycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

PONADTO W PLANIE NAUCZANIA PROPONUJEMY DODATKOWE ZAJĘCIA:

O  Projekty biznesowe


Przedmioty punktowane:

1. język polski
2. matematyka
3. język obcy nowożytny
4. geografia