Giżycko
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku - 1D profil społeczno-przyrodniczy
Nazwa oddziału

 1D profil społeczno-przyrodniczy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język polski

biologia

język angielski

Opis

 wiodąca BIOLOGIA + JĘZYK ANGIELSKI + JĘZYK POLSKI 

 (poziom rozszerzenia języka angielskiego będzie zróżnicowany na bardziej lub mniej zaawansowany)

Będziesz brał udział w zajęciach laboratoryjnych i wykładach w Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach oraz wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

PONADTO W PLANIE NAUCZANIA PROPONUJEMY DODATKOWE ZAJĘCIA:

w klasie I Język angielski w praktyce

w klasie II Poznaj siebie przez sztukę

w klasie III Laboratorium przyrodnicze


Przedmioty punktowane:

 1. język polski                                                                                                     2. matematyka                                                                                                   3. biologia                                                                                                           4. język obcy nowożytny