Giżycko
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku - 1B profil politechniczny
Nazwa oddziału

 1B profil politechniczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • fizyka

Przedmioty rozszerzone

fizyka

matematyka

Opis

wiodąca  MATEMATYKA + FIZYKA

Wybierając ten profil będziesz objęty opieką naukową i dydaktyczną Politechniki Gdańskiej.

Proponujemy zajęcia dodatkowe:

w klasie I Język angielski w praktyce

w klasie II Informatyka

w klasie III Informatyka

Przedmioty punktowane:

1. język polski
2. matematyka
3. język obcy nowożytny
4.fizyka