Giżycko
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku - 1A profil dziennikarsko-społeczny
Nazwa oddziału

 1A profil dziennikarsko-społeczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

język polski

wiedza o społeczeństwie

język angielski

Opis

wiodący: JĘZYK POLSKI  +  WOS  + JĘZYK ANGIELSKI

 (poziom rozszerzenia języka angielskiego będzie zróżnicowany na bardziej lub mniej zaawansowany)   

 Proponujemy zajęcia dodatkowe:

w klasie I Poznaj siebie przez sztukę

w klasie II Coaching

w klasie III Europeistyka    

Przedmioty punktowane:

1. język polski                                                                                                                  2. matematyka                                                                                                                  3. język obcy nowożytny                                                                                                    4. wiedza o społeczeństwie