Giżycko
Technikum
Technikum Nr 3 - I B Technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 I B Technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik hotelarstwa

Opis

Technik hotelarstwa jest zawodem, w którym uczniowie uzyskują następujące

kwalifikacje:

- Realizacja usług w recepcji,

- Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

 

Absolwent technikum posiada umiejętności do wykonywania następujących zadań :

• promowania oraz sprzedaży usług hotelarskich,

• rezerwacji usług hotelarskich,

• obsługi gości w recepcji,

• przygotowywania pokoi do przyjęcia gości,

• serwowania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,

• przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.W przyszłości może być zatrudniony we wszelkiego rodzaju zakładach hotelarskich

jak również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.