Giżycko
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku - 1 e mistrzostwa sportowego
Nazwa oddziału

 1 e mistrzostwa sportowego

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

biologia

język angielski

Dodatkowe wymagania

 próba sprawności fizycznej

Opis

piłka ręczna dziewcząt

piłka nożna chłopców

·         ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z ZAKRESU:

fizjoterapii, ratownictwo medyczne, żywienie w sporcie, psychologia w sporcie, marketing sportowy

·         TA KLASA OTWORZY CI DROGĘ NA KIERUNKI:

AWF, fizjoterapia, pielęgniarstwo, dietetyka