Giżycko
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku - 1 d biznesowa dwujęzyczna
Nazwa oddziału

 1 d biznesowa dwujęzyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

geografia

Dodatkowe wymagania

 test kompetencji językowych

Opis

·         Ta klasa otworzy Ci drogę na kierunki:

matematykę, geografię, kierunki politechniczne, ekonomię, finanse i rachunkowość, farmację, geodezję i inne.

·         ?Zajęcia praktyczne z zakresu:

Rozwijania umiejętności biznesowych, realizując projekty o tematyce ekonomicznej i finansowej, inwestowania na giełdzie za pomocą Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej, nauki języka angielskiego i niemieckiego w biznesie, ekonomii, projekty organizowane przez Narodowy Bank Polski.

Będziesz brał udział w zajęciach wzbogaconych o nowoczesne i efektywne metody nauczania, metody audiowizualne, filmy dydaktyczne i instruktażowe, eksperymenty i doświadczenia, ćwiczenia praktyczne, projekty, prezentacje itp.