Giżycko
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku - 1 c medyczna
Nazwa oddziału

 1 c medyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

Opis

·         TA KLASA OTWORZY CI DROGĘ NA KIERUNKI:

inżynieria chemiczna, ochrona środowiska, analityka medyczna, biotechnologia, rolnictwo, medycyna, farmacja

·        ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z ZAKRESU:

analiza laboratoryjna, kosmetologia, dietetyka, fizjoterapia z ratownictwem medycznym