Giżycko
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku - 1 b medialna
Nazwa oddziału

 1 b medialna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  historia ,  wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

język polski

wiedza o społeczeństwie

historia lub język angielski

Opis

·         TA KLASA OTWORZY CI DROGĘ NA KIERUNKI:

dziennikarstwo, media i komunikacja społeczna, intermedia, prawo, socjologia, politologia, filologia polska, filologia angielska, animacja kultury, edukacja kulturalna,

·         ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z ZAKRESU:

tworzenia materiałów wizualnych, edukacji medialnej, wiedzy o teatrze i kinie, budowania wizerunku w social mediach