Giżycko
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku - 1 a psychologiczna integracyjna
Nazwa oddziału

 1 a psychologiczna integracyjna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia

Przedmioty rozszerzone

język polski

język angielski

biologia

Opis

·         Ta klasa otworzy Ci drogę na kierunki:

psychologia, pedagogika, praca socjalna, logopedia, coaching, bioetyka, arteterapia

·         ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z ZAKRESU:

psychoedukacji, kształcenia umiejętności społecznych, wolontariatu,

arteterapii, pracy z osobami z niepełnosprawnościami, zarządzania zasobami oraz rozpoznawania i kontrolowania emocji