Giżycko
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku - 1D profil społeczno-przyrodniczy
Nazwa oddziału

 1D profil społeczno-przyrodniczy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

biologia

język angielski

język polski

Opis

Będziesz brał udział w zajęciach laboratoryjnych i wykładach w Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach oraz wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Możesz wyjechać na Zieloną Szkołę, będziesz miał zajęcia laboratoryjne i w terenie.

PONADTO W PLANIE NAUCZANIA WARSZTATY:

w klasie I Język angielski specjalistyczny

w klasie II Poznaj siebie przez:

                 - zajęcia z psychologiem

                 - zajęcia coachingowe

w klasie III Do wyboru:

                 - biologia w praktyce

                 - dietetyka

,