Giżycko
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku - 1C profil medyczny
Nazwa oddziału

 1C profil medyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia ,  chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

matematyka

Opis

Będziesz brał udział w zajęciach laboratoryjnych i wykładach w Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach oraz wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Możesz wyjechać na Zieloną Szkołę, będziesz miał zajęcia laboratoryjne i w terenie.

PONADTO W PLANIE NAUCZANIA WARSZTATY:

w klasie I Język angielski w blokach tematycznych

w klasie II Biologia w praktyce

w klasie III Do wyboru:

                 - chemia w praktyce

                 - zajęcia coachingowe