Giżycko
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku - 1B profil politechniczny
Nazwa oddziału

 1B profil politechniczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia ,  fizyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

geografia lub język angielski

Opis

Wybierając ten profil będziesz objęty opieką naukową i dydaktyczną Politechniki Gdańskiej.

Nauczysz się inwestowania na giełdzie poprzez Szkolną Internetową Grę Giełdową oraz udział w projektach organizowanych przez Narodowy Bank Polski.

Będziesz brał udział w warsztatach z ekonomii organizowanych przez Uniwersytet Warszawski.

PONADTO W PLANIE NAUCZANIA WARSZTATY:

w klasie I Język angielski:

                 - naukowo-techniczny

                 - w informatyce

w klasie II Laboratorium fizyczne

w klasie III Do wyboru:

                 - matematyka w praktyce

                 - zajęcia coachingowe