Giżycko
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku - 1A profil dziennikarsko-społeczny
Nazwa oddziału

 1A profil dziennikarsko-społeczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • wiedza o społeczeństwie ,  geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język polski

wiedza o społeczeństwie

geografia lub język angielski

Opis

Wybierając ten profil będziesz objęty opieką naukową i dydaktyczną Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Proponujemy: warsztaty dziennikarskie, interpersonalne, z prawnikiem, pracę w redakcji Gazetki Szkolnej oraz Kółko Rozwoju Osobistego.

Poszerzysz swoje umiejętności językowe, poznasz techniki Social Media.

PONADTO W PLANIE NAUCZANIA WARSZTATY:

w klasie I Poznaj siebie przez sztukę - malarstwo i fotografia

w klasie II Poznaj siebie w kontekście:

                 - psychologii

                 - coaching

w klasie III Klub dziennikarski