Giżycko
Technikum
Technikum Nr 1 - 1A technik agrobiznesu
Nazwa oddziału

 1A technik agrobiznesu

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

geografia lub matematyka

Zawody

 Technik agrobiznesu

Opis

1. Opis zawodu.

https://zsksia.edupage.org/a/informacje-o-zawodach

2. Dokumenty do pobrania.

https://zsksia.edupage.org/a/dokumenty-do-pobrania-1

3. Media społecznościowe.

facebook: https://tiny.pl/9nkwr

instagram: https://www.instagram.com/zsksia/

tiktok:https://www.tiktok.com/@szkolazsksia

4. Filmy promocyjne

https://www.youtube.com/watch?v=WKQku1bhR8c

https://www.youtube.com/watch?v=W4XgMhOIO-s