Giżycko
Technikum
Technikum Nr 2 - Technik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 Technik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

Zawody

 Technik pojazdów samochodowych

Opis

Technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do serwisowania

pojazdów samochodowych. W trakcie nauki nie tylko poszerzy swoją

wiedzę dotyczącą klasycznej budowy pojazdów oraz zasady ich działania,

ale również pozna najnowsze technologie i metody diagnostyczne

stosowane w motoryzacji.

Kształcenie odbywa się w dwóch kwalifikacjach:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Praca: Absolwenci kierunku będą cenionymi fachowcami nie tylko w punktach serwisujących pojazdy samochodowe. Ich wiedza będzie również bardzo przydatna przy sprzedaży samochodów. Ciekawą możliwością jest rozwinięcie własnej działalności oferującej usługi naprawczo – diagnostyczne.


https://zseii.edu.pl/kierunki-ksztalcenia/technik-pojazdow-samochodowych/