Giżycko
Technikum
Technikum Nr 2 - Technik elektryk
Nazwa oddziału

 Technik elektryk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

Zawody

 Technik elektryk

Opis

Absolwent/Absolwentka szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien/powinna być przygotowany/przygotowana do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
  • eksploatowania instalacji elektrycznych;
  • eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

Kształcenie odbywa się w dwóch kwalifikacjach:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Praca: elektryczne i elektroniczne zakłady produkcyjne i naprawcze, serwis urządzeń elektrycznych, techniczny dozór nad specjalistycznymi urządzeniami elektrycznymi w budynkach , instalowanie nowo zakupionej aparatury pomiarowo-kontrolnej.


https://zseii.edu.pl/kierunki-ksztalcenia/technik-elektryk/