Giżycko
Technikum
Technikum Nr 2 - Technik mechatronik
Nazwa oddziału

 Technik mechatronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

Zawody

 Technik mechatronik

Opis

Technik mechatronik zdobywa wiedzę z mechaniki, elektroniki, automatyki, robotyki i informatyki. To osoba, która umie projektować i obsługiwać nowoczesne urządzenia stanowiące synergiczną kombinację mechaniki precyzyjnej, elektronicznego sterowania oraz systemowego myślenia. Osoba kreatywna technicznie i otwarta na wiedzę interdyscyplinarną.

Kształcenie w zawodzie technik mechatronik odbywa się w dwóch kwalifikacjach.

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Praca: Absolwenci mechatroniki znajdują zatrudnienie w wielu dziedzinach przemysłu - w branżach: produkcyjno-konstrukcyjnej, technologicznej czy badawczo-rozwojowej. To nowy atrakcyjny zawód, poszukiwany już teraz na rynku pracy i należący do tzw. Zawodów przyszłości


https://zseii.edu.pl/kierunki-ksztalcenia/technik-mechatronik/